Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-406
Предмет на поръчката: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет”, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на ЦОП
Дата на публикуване: 15-08-2017 16:41:19
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 25-08-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбразец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП - Приложение № 1 към поканата15-08-2017 16:41:19
Обществени поръчкиПокана15-08-2017 16:41:19
Обществени поръчкиПроект на договор - Приложение № 2 към поканата15-08-2017 16:41:19
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти28-08-2017 15:53:45
Окончателен доклад на комисиятаДоклад за резултатите от работата на комисията04-09-2017 14:09:04
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията04-09-2017 14:09:04
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за определяне на изпълнител04-09-2017 14:09:04
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-72 с приложения04-10-2017 11:10:58
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка04-10-2017 11:10:59