Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.24-232
Предмет на поръчката: „Ремонт на Вила 2 за представителни нужди в обект „Шабла“.
Дата на публикуване: 23-05-2018 12:24:41
Статус: Затворена
Краен срок за подаване на оферти: 26-06-2018 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Документация за участиееЕЕДОП23-05-2018 12:20:13
Документация за участиеКоличествена сметка23-05-2018 12:24:41
Документация за участиеКоличествено-стойностна сметка23-05-2018 12:24:41
Документация за участиеДетайли проект23-05-2018 12:24:42
Пазарни консултацииИнформация по чл. 44 ЗОП23-05-2018 12:24:43
Документация за участиеМетодика за оценка23-05-2018 12:24:43
Документация за участиеПриложения23-05-2018 12:24:43
Решение по обществена поръчкаРешение Шабла23-05-2018 12:24:43
Документация за участиеТехнически спецификации23-05-2018 12:24:43
Документация за участиеУказания23-05-2018 12:24:43
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка23-05-2018 12:26:35
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение по обществена поръчка 18-06-2018 16:30:59
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 1 от дейността на комисията03-07-2018 17:53:22
Съобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти19-07-2018 15:44:43
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнителЗаповед за изпълнител27-07-2018 10:27:06
Окончателен доклад на комисиятаОкончателен доклад от работата на комисията27-07-2018 10:27:06
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 2 с Проложения 27-07-2018 10:27:07
Протокол от дейността на комисиятаПротокол 327-07-2018 10:27:07
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение28-09-2018 16:50:01
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 1 към договора28-09-2018 16:50:03
Обявление по обществена поръчкаОбявление за възложена поръчка28-09-2018 17:23:56
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение № 2 към договора28-09-2018 17:23:56
Договор за изпълнение на обществена поръчкаПриложение 2_продължение и Приложение № 328-09-2018 17:24:01