Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Детайли

Номер на поръчката: 02.51-300
Предмет на поръчката: „Доставка и пускане в експлоатация на компютърни работни станции, преносими компютри, принтери и друга техника“.
Дата на публикуване: 01-11-2017 11:51:24
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 04-12-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обявление по обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка01-11-2017 11:51:24
Решение по обществена поръчкаРешение за откриване на обществената поръчка01-11-2017 11:51:24
Документация за участиеДокументация за участие02-11-2017 12:19:00
Документация за участиеПриложения към документацията за участие02-11-2017 12:19:00
Обществени поръчкиЗаповед за прекратяване на процедурата23-11-2017 12:09:26
Обществени поръчкиОбявление за прекратяване11-12-2017 16:36:41