Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.11-154
Предмет на офертата: Доставка на машина за химическо чистене.
Дата на публикуване: 02-12-2016 12:17:31
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 16-12-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява02-12-2016 12:17:31
Обществени поръчкиПриложения към обявата02-12-2016 12:17:31
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване срока за получаване на оферти13-12-2016 12:39:06
Обществени поръчкиПротокол от работата на комисията20-12-2016 12:21:17
Обществени поръчкиДоговор с приложения13-01-2017 13:27:53