Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-122
Предмет на офертата: „Абонаментно поддържане и профилактика на извънгаранционни и гаранционни климатизатори, техническо обслужване с резервни части и консумативи на извънгаранционни климатизатори, монтирани в сградата на Министерски съвет – бул. „Дондуков“ № 1, сградата на ул. „Сердика“ № 6-8 и Комплекс „Бояна“
Дата на публикуване: 31-03-2017 13:58:19
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 11-04-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява за събиране на оферти31-03-2017 13:58:19
Обществени поръчкиПриложения към обявата31-03-2017 13:58:19
Протокол от дейността на комисиятаУтвърден протокол от дейността на комисията03-05-2017 11:43:39
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-24 с приложения18-05-2017 11:07:36