Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-145
Предмет на офертата: „Упражняване на инвеститорски контрол за обект: „Строително-монтажни работи на сградата и на част от сградните инсталации с въвеждане на енергоефективни мерки за Дом № 2 от комплекс Бояна по повод ползване на обекта за целите на председателството на Република България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г".
Дата на публикуване: 29-03-2017 17:05:47
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 06-04-2017 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява за обществена поръчка29-03-2017 17:05:47
Обществени поръчкиПриложения към обявата29-03-2017 17:05:48
Обществени поръчкиПротокол от работата на комисията25-04-2017 16:40:10
Обществени поръчкиДоговор12-05-2017 12:02:51