Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 05.11-138
Предмет на офертата: Доставка на комунална метачна машина (с възможност за допълнително окомплектоване) за Стопанство „Евксиноград“
Дата на публикуване: 02-12-2016 12:59:56
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 09-12-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява02-12-2016 15:10:02
Обществени поръчкиПриложения към обявата02-12-2016 15:10:02
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти12-12-2016 12:59:32
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от работата на комисията19-12-2016 17:18:09
Обществени поръчкиДоговор17-01-2017 14:34:44