Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.24-562
Предмет на офертата: Доставка и монтаж на дизел генератор за подсигуряване на резервно електрическо захранване на определени консуматори, намиращи се в сградата на Министерския съвет
Дата на публикуване: 30-11-2016 10:25:02
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 09-12-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложения30-11-2016 10:25:02
Обществени поръчкиобява30-11-2016 10:39:32
Разяснение по обществена поръчкаРазяснение 106-12-2016 16:26:22
Протокол от дейността на комисиятаПротокол от дейността на комисията16-12-2016 17:46:12
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор МС-147 от 22.12.2016 г..pdf09-01-2017 11:26:42
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение към договора 16-01-2017 16:48:25