Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.51-53
Предмет на офертата: „Надграждане на Единния информационен портал (www.eufunds.bg)“.
Дата на публикуване: 19-06-2018 16:55:38
Статус: Отворена
Краен срок за подаване на оферти: 03-07-2018 17:03:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиПриложения към обявата ІІ19-06-2018 16:55:39
Обществени поръчкиОбява19-06-2018 16:55:39
Обществени поръчкиПриожения към обявата І19-06-2018 16:55:39
Обществени поръчкиТехническа спецификация и изисквания към изпълнението19-06-2018 16:55:39
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти28-06-2018 12:20:06