Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.15-113
Предмет на офертата: „Доставка и внедряване на презентационна и видеоконферентна (комуникационна) системи за подобряване функционалните възможности на Гранитна зала на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 05-12-2016 16:28:36
Статус: Възложена
Краен срок за подаване на оферти: 16-12-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява за събиране на оферти05-12-2016 16:28:36
Обществени поръчкиПриложения към обявата за събиране на оферти05-12-2016 16:28:36
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти13-12-2016 14:40:21
Обществени поръчкиУтвърден протокол от работата на комисията20-12-2016 13:33:21
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор за изпълнение на обществена поръчка МС-158 от 27.12.2016 г.26-01-2017 11:24:02