Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 05.11-165
Предмет на офертата: „Доставка на телевизори за нуждите на Администрацията на Министерския съвет и на стопанство „Евксиноград“"
Дата на публикуване: 06-12-2016 15:43:06
Статус: Прекратена
Краен срок за подаване на оферти: 15-12-2016 17:00:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява06-12-2016 15:43:06
Обществени поръчкиПриложения към обява06-12-2016 15:43:06
Обществени поръчкиСъобщение за прекратяване19-12-2016 16:36:23