Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 05.11-59
Предмет на офертата: „Доставка на малогабаритен мултифункционален трактор за Стопанство „Евксиноград“, гр. Варна“
Дата на публикуване: 02-12-2016 14:54:39
Статус: Изпълнена
Краен срок за подаване на оферти: 16-12-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява за събиране на оферти02-12-2016 14:54:39
Обществени поръчкиПриложения към обявата02-12-2016 14:54:39
Обществени поръчкиСъобщение за удължаване на срока за получаване на оферти13-12-2016 10:45:26
Протокол от дейността на комисиятаУтвърден протокол от дейността на комисията19-12-2016 16:47:42
Договор за изпълнение на обществена поръчкаДоговор № МС-153 с приложения03-01-2017 15:22:32
Допълнително споразумение за изменениеДопълнително споразумение № 1 към Договор № МС-15303-01-2017 16:34:31