Администрация на Министерски Съвет - Профил на купувача

Оферти с обява

Детайли

Номер на офертата: 02.15-113
Предмет на офертата: „Доставка и внедряване на презентационна и видеоконферентна (комуникационна) системи за подобряване функционалните възможности на Гранитна зала на Министерския съвет“
Дата на публикуване: 30-11-2016 11:24:43
Статус: Отменена
Краен срок за подаване на оферти: 07-12-2016 17:30:00
Документ Описание Дата на публикуване
Обществени поръчкиОбява за събиране на оферти30-11-2016 11:24:43
Обществени поръчкиПриложения към обявата за събиране на оферти30-11-2016 11:24:43